OPTİK TARAMA

Anasayfa » OPTİK TARAMA

3B Optik Tarama

3B Optik tarama, üç boyutlu bir nesnenin geometrik özelliklerini taramak için kullanılan endüstriyel ölçüm cihazlarıdır. Bu cihazlar, ölçüm alanına bir lazer ışık kaynağı yerleştirir ve nesnenin yüzeyine olası bir kaç yüz bin yansıtıcı izin verir. Bu izin verilen yansıtıcılar, nesnenin yüzeyinin ölçümü için kullanılmaktadır.

3B Optik tarama ölçüm cihazları çalışma prensibi şu şekildedir:

Cihazın lazer ışık kaynağından çıkan ışık nesnenin yüzeyine yansıtılmakta ve nesnenin yüzeyinden geri dönen yansıtıcılar taranmaktadır. Tarama işlemi sırasında, cihaz  yansıtıcıların konumlarını ve yansıma açılarını ölçer ve bu verileri bir bilgisayara gönderir. Bilgisayar, verileri kullanarak nesnenin üç boyutlu modelini oluşturur. Bu model, nesnenin geometrik özelliklerini, yüzey kalitesini ve diğer ölçüleri gibi ölçümleri içerebilmektedir.

3B Optik tarama ölçüm cihazları,

3B Optik tarama ölçüm cihazları, endüstriyel ölçüm ihtiyacı olan birçok sektörde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle inşaat, otomotiv, makine imalatı ve havacılık gibi sektörlerde sıkça tercih edilmektedir. Bu cihazlar ayrıca, prototip tasarımı ve üretimi, kalıp imalatı, kalibrasyon, geri dönüşüm ve endüstriyel malzeme testleri gibi çeşitli uygulamalara uygun bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu yöntemler, endüstriyel süreçlerin verimli bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunmaktadır.

Nokta Bulutu,

Nokta Bulutu, 3B Optik Tarama Ölçüm Cihazları tarafından oluşturulan üç boyutlu verilerin temsilidir. Bu bulutlar, nesnenin yüzeyinin her bir noktasının konumunu, renk veya yoğunluk gibi diğer verileri içerebilmekte ve bu veriler, nesnenin geometrik özellikleri, yüzey kalitesi ve diğer ölçümleri gibi geniş bir perspektifi kapsar. Ayrıca, bu verilerin analiziyle, endüstriyel süreçlerin daha etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanınır.

Nokta Bulutları, 3B Optik Tarama Ölçüm Cihazlarının ürettiği verilerin işlenmesi için kullanılan popüler bir yöntemdir. Bu veriler, nesnenin üç boyutlu modelini oluşturmak için kullanılmaktadır.

Nokta Bulutları, üç boyutlu modelleme, kalıp imalatı, tasarım ve üretim, geri dönüşüm ve endüstriyel malzeme testleri gibi uygulamalarda etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

3B Optik Tarama Ölçüm Cihazları tarafından oluşturulan nokta bulutları, üç boyutlu nesnelerin geometrik özelliklerini taramak için kullanılan endüstriyel ölçüm cihazları kullanılmaktadır.

 1. Üreticinin bir parçayı uzun zamandır üretmemesi ve tekrar üretmek istemesi,
 2. orijinal dizaynın yetersiz dokümantasyona sahip olması,
 3. Bir ürünün orijinal üreticisinin artık bulunmamasına rağmen müşterilerin hâlâ bu ürüne ihtiyaç duyması,
 4. Ürünün orijinal dokümantasyonunun kaybolmuş olması veya hiç var olmamış olması,
 5. ürünün bazı kötü özelliklerinin yeniden tasarlanmasına ihtiyaç duyulması,
 6. ürünün uzun süreli kullanımına dayanarak ürüne ait iyi özelliklerin ölçülendirilmesi,
 7. rakip ürünün iyi ve kötü özelliklerinin analiz edilmesi,
 8. ürünün performansını ve özelliklerini geliştirmede sonuca götürecek yeni yolların keşfedilmesi,
 9. rakip ürünlerin anlaşılması ve daha iyi ürünlerin geliştirilmesinde rekabete dayalı kıyaslama metotlarının elde edilmesi,
 10. Orijinal CAD modelinin değişikliklere veya güncel üretim yöntemlerine uygun olmaması,
 11. orijinal üretici firmanın parça sağlamada aşırı ücret talep etmesi,
 12. Modası geçmiş parçaların veya eski üretim işlemlerinin günümüzdeki daha ekonomik teknolojilerle güncellenmesi

gibi istek ve sorunlara geriye dönük mühendislik çözüm getirmektedir. Tarama sistemleri ile ilgili parça taranarak sayısal veriler elde edilir. Elde edilen sayısal verilere ‘Nokta Bulutu’ denir. Nokta bulutu, polygon mesh (Stl) veriye dönüştürülür. 3 boyutlu sayısal veriler, STL verisine dönüştürüldükten sonra CAD modeline çevrilerek hazır hale gelir.                                                                                                                        Bizimle İletişime Geçin!

Kalite Kontrol

Optik tarama cihazı ile ölçülen ürünün nokta bulutu, CAD verileri ile karşılaştırılarak ortaya çıkan farklar belirlenir. Karşılaştırma işlemi renk skalası ve ölçüm verileriyle belirtilmektedir. Nokta bulutu ve Cad datanın karşılaştırılmasında best fit yöntemi kullanılmaktadır. Karşılaştırma işlemlerinin neticesi raporlandırmakta ve Kalite kontrol raporu müşterilerimize verilmektedir.                         Bizimle İletişime Geçin!   

         

Sayısallaştırma sistemleri çok küçük boyutlardaki parçaları dahi hassas bir şekilde yapabilmektedir. Optik tarama sistemlerinde parçanın üzerine ızgara şeklinde ışık hüzmesi gelir. Yapılan bu işlemler neticesinde çekilen pozlar bilgisayar ortamında birleştirilmektedir. Nokta bulutu sayısal verileri, STL verisi ve polygon mesh olarak çevrilmiştir.

Optik tarama neticesinde verilen hizmetler
1-Polygon mesh (STL) verisi olarak da sağlanabilir.

2-STL verisi üzerinden belirli aralıklarla kesitler ve eğriler elde edilir.

3-Autosurface